Perusopetuksen sivut on jaettu alkuopetuksen, alakoulun 3-6-luokkien sekä yläkoulun sisältöihin. 

Ohjeet käyttöön löydät Info-sivulta!

 

Alkuopetuksen, alakoulun 3-6 luokkien sekä yläkoulun sivut aukeavat vasemmalta. Näiden luokka-asteiden pääsivulle/ etusivulle nousee artikkelivirta kunkin luokka-asteen artikkeleista. Oppiaineryhmiin kirjoitetut artikkelit näkyvät myös kunkin oppiaineryhmän sivulla.

 

Oikeassa reunassa on tiedosto- ja linkkipankit.

Tiedostopankeissa on hiukan pohjakassaa, mutta pankin kartuttamiseen tarvitaan sinunkin talletuksiasi!

 

Lataa tiedostoja pankkiin vapaasti. Hienoa, kun jaat omaa osaamistasi. Toivomme, että löydät vastavuoroisesti pankista käyttökelpoista työhösi. Tallennusikkunaan pääset vasemmalta Tiedostopankki -valikosta.

 

Luo linkki linkkikirjastoon ikkunassa voit tallettaa uusia linkkejä joko aihepiireittäin tai ohjata linkin tietylle  luokka-asteelle haluamaasi oppiaineeseen. Selaa sopiva linkkikategoria esiin talletusikkunassa.

Linkkikirjastoon kannattaa liittää linkkejä niiltä sivustoilta, jotka arvioi pysyviksi. 

 

Luo artikkeli- ikkunassa voit kirjoittaa vapaasti työhön liittyvistä asioista, kertoa löytämistäsi linkeistä, upottaa youtube-videon tai prezin, lisätä suoran latauslinkin materiaalipankkiin laittamaasi tiedostoon, kysymyksen muille. Kirjoita mielellään aina artikkeli, kun olet tallettanut uusia tiedostoja tai linkkejä, niin pankin käyttäjät huomaavat uudet materiaalit.

 

Videon upotus: Kirjoita artikkeliin (youtube)xxxxx(/youtube) Sulkujen tilalle aaltosulut; xxxxx on videon id youtube-osoitteessa.

 

Prezin upotus: Kirjoita artikkeliin [prezihm]osoite[/prezihm]

 

Kun kaipaat ohjeita ota yhteyttä! Yhteystiedot kunkin luokka-asteen etusivulla ja yläreunan Yhteystiedot- välilehdellä.