Ruotsin kieli eli ruotsi on suurin indoeurooppalaisten kieltengermaanisen haaran skandinaaviseen eli pohjoisgermaaniseen ryhmään kuuluvista kielistä. Sillä on noin 8,3 miljoonaa äidinkielistä puhujaa eri maissa, joista noin 7,9 miljoonaa Ruotsissa. Se on Ruotsin kansalliskieli ja toinen Suomen kansalliskielistä. Suomessa sitä puhuu äidinkielenään 5,4 prosenttia väestöstä (ks. suomenruotsi). Ruotsinkielisten osuus Suomen väestöstä on 1900-luvulla huomattavasti laskenut; vielä 1880-luvulla se oli 14 %. Ruotsin kielilain mukaan ruotsi on maan pääkieli, ja sitä käytetään tuomioistuimissa ja julkishallinnossa. Ruotsi on myös yksi Euroopan unioninvirallisista kielistä. (wikipedia)