Psykologia (vanha nimitys sielutiede) on tieteenala, joka tutkii ihmisen toimintaa. Toiminnalla tarkoitetaan niin mielen sisäisiä tapahtumia kuin käyttäytymistä.