Biologia on elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia tutkiva luonnontiede.[1] Biologian tutkimuskohteet rajoittuvat yksinomaanmaapallolle siitä syystä että ulkoavaruudesta ei ole löydetty elämää, mutta astrobiologia pyrkii löytämään elämää ulkoavaruudesta.Maantiede on biologian läheinen tiede, koska se ikään kuin antaa pohjan elämän esiintymiselle maalla, vedessä ja ilmassa. Lisäksi kaikki biologiassa on fysiikan laeille ja kemiallisille reaktioille alisteisia. (wikipedia)