Lukio

 

Lukion artikkelisivut on jaettu aineittain. Ne ovat vasemmassa sivuston reunassa. Lukion pääsivulle nousee kaikki artikkelit, jotka on aineisiin kirjoitettu yhdeksi artikkelivirraksi.

Oikeassa reunassa on tiedosto- ja linkkipankit. Tiedostot löytyvät myös vasemmasta valikosta. Tiedostoja voit itse viedä pankkiin ihan vapaasti. Teen uusia kansioita pyynnöstä. 

Lue lisää ohjeita..

 

Olemme Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa (RUSE) toteuttaneen yhdessä Väestöliiton kanssa sähköisen oppimateriaalin lukion terveystiedon kurssiin liittyen.

 

Kyseinen kurssi sisältää neljä oppituntia ihmissuhteisiin ja seksuaaliterveyteen liittyen. Jokaiseen oppituntiin sisältyy tekstiä, kuvia ja videoita sekä erilaisia tehtäviä.

 

Oppimateriaali on kouluille maksuton.

 

Olemme toteuttaneen kurssin kehittämäämme ReadIT-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö kerää lokitietoja opiskelusta, koska hyödynnämme opiskelusta kertyvää tietoa oppimisanalytiikan menetelmien kehittämistä koskevassa tutkimushankkeessamme. Tutkijoille ei kerry kuitenkaan henkilötietoja, ainoastaan tehtävistä saadut pistemäärät sekä järjestelmässä etenemisestä kertyvät lokitiedot.

 

http://readit.utu.fi/  Löydät linkin myös lukion terveystiedon linkeistä.

 

Oppimateriaalista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suunnittelija Marjut Muhoseen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.(02) 333 6211), niin saat tutustumista varten demotunnuksen.

 

 

 

Animaatiosarja Pasilassa mainiota materiaalia ateismista ja arvoista. Huumorilla, tottakai! Katsottavissa 29.11.2014 asti.

http://areena.yle.fi/tv/2156448?ref=leiki-ark

 

https://brilliant.org/

Build your problem solving skills. 

Thousands of free practice problems to help raise your score in Math, Physics, JEE, Olympiads, and more.

 

Suosittelen käyttämään videoita lukiokurssien oheismateriaalina matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan. Opetus.tv:ssä on melkein jokaiselle kurssille jokaiselle tunnille opetusmateriaalia videoina. Nämä löytyvät myös youtubesta. 

Esimerkiksi video vektorien summasta ja erotuksesta:

   

Psykologia (vanha nimitys sielutiede) on tieteenala, joka tutkii ihmisen toimintaa. Toiminnalla tarkoitetaan niin mielen sisäisiä tapahtumia kuin käyttäytymistä.

 

 

Prezit ovat kivoja esitysgrafiikoita. Ainakin vähän erilaisia verrattuna perinteisiin powerpointeihin. Voit täällä jakaa halutessasi tekemäsi prezin laittamalla tietenkin suoran linkin siihen tai upottaa se artikkeliin: [prezihm]url-osoite tähän[/prezihm] Huom! url-osoite ei saa hakasulkeiden sisällä artikkelissa olla linkki, pitää olla tavallista tekstiä. Pura linkki pois, jos se sellaiseksi on mennyt.

  

Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden edistämiseksi. (edu.fi)

 

 

Suosittelen käyttämään videoita lukiokurssien oheismateriaalina. Opetus.tv:ssä on melkein jokaiselle kurssille jokaiselle tunnille opetusmateriaalia videona. Nämä löytyvät myös youtubesta.

Esimerkiksi video harmonisesta voimasta:

 

 

 

 

Laitoin harjoitukse vuoksi yhden harjoituskokeen MAA6-kurssille materiaalipankkiin. Se löytyy myös tästä:

Cannot find the download. ID=70

 

Laitoin pitkään matematiikkaan linkkejä: Juuressa on linkit geogebra-sovellukseen, geogebra-appletti-tubeen, opetus.tv:hen, mafynetti-sovellus-sivulle.

 

Lisäksi MAA1-MAA10 -kursseille on laitettu ensimmäisiä linkkejä. Sieltä löytyvät linkit kurssikohtaisiin materiaaleihin Internetixiin, Etälukioon, opetus.tv:hen ja Abitreeneihin. Lisäksi laitoin muutamia muita linkkejä.

 

Laitoin Fy1 ja Fy3-kursseille ensimmäisiä linkkejä linkkikirjastoon..

 

 

 

Ruotsin kieli eli ruotsi on suurin indoeurooppalaisten kieltengermaanisen haaran skandinaaviseen eli pohjoisgermaaniseen ryhmään kuuluvista kielistä. Sillä on noin 8,3 miljoonaa äidinkielistä puhujaa eri maissa, joista noin 7,9 miljoonaa Ruotsissa. Se on Ruotsin kansalliskieli ja toinen Suomen kansalliskielistä. Suomessa sitä puhuu äidinkielenään 5,4 prosenttia väestöstä (ks. suomenruotsi). Ruotsinkielisten osuus Suomen väestöstä on 1900-luvulla huomattavasti laskenut; vielä 1880-luvulla se oli 14 %. Ruotsin kielilain mukaan ruotsi on maan pääkieli, ja sitä käytetään tuomioistuimissa ja julkishallinnossa. Ruotsi on myös yksi Euroopan unioninvirallisista kielistä. (wikipedia)

 

Englannin kieli on Englannissa syntynyt germaaninen kieli. Sitä käytetään virallisena kielenä muun muassa Kansainyhteisössä jaYhdysvalloissa. Englanti on yksi maailmankielistä: se on maailman opetetuin ja ymmärretyin kieli, ja se on yleisesti käytössä lingua francana. Englantia käytetään useammin toisena tai vieraana kielenä kuin mitään muuta kieltä. Englantia osaavia ihmisiä on arvioitu maailmassa olevan yhteensä noin 600–1700 miljoonaa.

Englanti kuuluu indoeurooppalaisen kielikunnan germaanisten kielten läntiseen haaraan. Se kehittyi Britanniaan 400-luvulla tulleidenanglosaksien puhumista kielistä. Myös latinakreikkakelttiläiset kieletmuinaisnorja ja etenkin 1000-luvun normannivalloittajienmuinaisranska ovat vaikuttaneet englantiin. (wikipedia)

 

 

Uskonnot ovat luonteeltaan aatteellis-käsitteellisiä järjestelmiä, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisia selityksiä maailmasta.[1]

Tavallisimmin uskonnolla tarkoitetaan uskoa jumalaan/jumaliin tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä siihen liittyvää pyhyyden kokemusta yleismaailmallisena ilmiönä. Uskonnot ovat muotoutuneet oppijärjestelmiksi ja ilmenevät erilaisina yhteisöllisinä tapoina ja palvontamenoina.[2][3]

Uskontoja tutkitaan esimerkiksi uskontososiologian ja uskontopsykologian aloilla. Yhdessä näitä aloja on kutsuttu uskontotieteeksi. Erityisesti kristinuskoa tutkitaan teologian alalla. (wikipedia)

 

 

Biologia on elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia tutkiva luonnontiede.[1] Biologian tutkimuskohteet rajoittuvat yksinomaanmaapallolle siitä syystä että ulkoavaruudesta ei ole löydetty elämää, mutta astrobiologia pyrkii löytämään elämää ulkoavaruudesta.Maantiede on biologian läheinen tiede, koska se ikään kuin antaa pohjan elämän esiintymiselle maalla, vedessä ja ilmassa. Lisäksi kaikki biologiassa on fysiikan laeille ja kemiallisille reaktioille alisteisia. (wikipedia)

 

Maantiede (kreik.geografia, ’maan piirtäminen’) on tieteenala, joka tutkii Maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ilmiöitä. Maantiede etsii näiden ilmiöiden säännönmukaisuuksia ja syitä sekä eri ilmiöiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Maan pinnan lisäksi maantieteessä käsitellään myös maan rakennetta ja maapalloa ympäröivää avaruutta, mutta näiden tarkempi tutkiminen kuuluu tähtitieteen jageologian piiriin. Yhteistä näille moninaisille tutkimusnäkökulmille on alueellinen tarkastelutapa. (wikipedia)

 

 

Ne karkelot niin oli hauskal,
soi soitto niin hurmaavaan,
ett' aamuhun huilasi aika -
mitä äiti nyt virkkaakaan!

Hän käskihän varhain tulla
mun tanssin touhusta pois,
mut »Tonavan aaltojen» vierren
ken äitejä muistanut ois!

Oi ällös, äitini, suutu,
saat ruususen rinnaltain.
- Mut voi, hän kysyä voisi
mä keltä, keltä sen sain!

Eino Leino